A DynEd-del való tanulás lényege az ismétlés és az aktív beszédhasználat.

A nyelvtanulás készségfejlesztést jelent.

Egy nyelv tanulása hasonlít egy hangszeren való játék tanulásához. Ahhoz, hogy megtanuljunk egy hangszeren játszani, nem elég a kottát olvasni, hanem sokszor és sűrűn el kell játszani ugyanazt a darabot. Ugyanígy ahhoz, hogy megtanuljunk beszélni, nem elég írott szövegeket olvasni. Sokszor és sűrűn el kell mondanunk ugyanazokat a mondatokat. Egészen addig, amíg automatikusan, gondolkodás nélkül tudjuk a tanult “nyelvi modellt” a megfelelő beszédhelyzetben használni.

A kérdés csak az, hogy vajon hányszor kell valamit megismételnünk ahhoz, hogy automatikusan és hosszú távon emlékezzünk rá? Valószínűleg többször, mint gondolnánk. A szükséges gyakorlási mennyiség ráadásul témától, feladattól és egyéntől is függ. Ezért van szükségünk a nyelvtanulás során valaki más segítségére, aki tapasztalata alapján támpontot ad.

A DynEd egyedülállósága abban rejlik, hogy minden egyes feladatnál statisztikai alapon meghatározta a készség szintű elsajátításhoz szükséges gyakorlási mennyiséget. Méri a gyakorlás intenzitását és mennyiségét, és ennek segítségével határozza meg egy-egy feladat teljesítésének mértékét. Ugyanazt sokszor és többféleképpen elgyakoroltatja, és mindezt úgy, hogy a tanulónak aktívan, mikrofon használatával, beszédben kell a feladatokat megoldania.

A DynEd különlegessége, hogy erőlködés nélkül eljuttatja a tanulót az automatikus nyelvhasználat szintjére. Csak követni kell az utasításokat.

A nyelvtanulás négy lépése

The 4-skills Path

 

1. Első lépés: megértés

pres_03A DynEd tanfolyamok alappillérei a prezentációs leckék. Ezek olyan leckék, melyek történetek formájában prezentálják a megtanulandó nyelvi anyagot.

A DynEd prezentációs leckéiben nem találkozunk írott szövegekkel, helyettük képek és ábrák segítik a történet megértését.  A leckéket addig kell hallgatni, amíg a szövegek jelentését meg nem értettük. Ez persze nem olyan nehéz – a leckék nehézségi szintje fokozatosan emelkedik, az első leckéket akár kizárólag a képek alapján is meg lehet érteni. A legfontosabb az, hogy hallás alapján éppen olyan jól fel tudjuk ismerni a szavakat, mintha egy papírra lennének leírva.

A szövegek azért hiányoznak a prezentációs leckékből, mert az aktív beszéd és az írott szövegek megértése teljesen eltérő idegpályákat használ az agyban. Ha az írott szöveg jelen van, az agy elsősorban erre fog támaszkodni, és nem tanulja meg “kihallani” a beszédből az értelmes szóegységeket. A szöveges támogatás használata akadályozza a beszédértési és aktív beszéd készségének fejlődését, márpedig először ezeket kell kialakítani.

Amikor egy leckével foglalkozunk, próbáljuk meg egészen addig nem használni a szöveges támogatást, amíg magunktól meg nem értjük és el nem tudjuk ismételni a kulcsmondatokat.

2. Második lépés: utánzás

headphoneHa egy leckében már eljutottunk addig a pontig, hogy jól megértjük a szöveget, el kell kezdenünk az egyes mondatok aktív kimondását. Ehhez a szoftver hangrögzítési és visszajátszási funkcióját használjuk. Először tehát használjuk a mikrofont és rögzítsük a saját hangunkat. Ezt követően hasonlítsuk azt össze az anyanyelvű beszélő mondatával. Hasonlítsuk össze a beszédsebességet, hangsúlyozást, intonációt és kiejtést. Ez a fajta gyakorlás aktiválja a hangképzési területet az agyunkban és segíti mind az automatizmus kialakulását, mind a hosszú távú rögzülést. Minden tanulási egységnek része kell hogy legyen ez a nagyon fontos koncentrált gyakorlás, lehetőleg jó néhány percen keresztül.

3. Harmadik lépés: aktív alkalmazás

software_01A DynEd leckéiben rengeteg olyan feladat van, amivel a prezentációs leckékben elsajátított nyelvi anyagot aktívan lehet gyakorolni. Videós szerepjátékok, nyelvtani feladatok, beszédkiejtést javító gyakorlatok, dialógusok, szókincsfejlesztő feladatok stb.

Ezeket a gyakorlatokat sokszor kizárólag szóban kell megoldani – ilyenkor a szoftver értékeli a kiejtést, pontos visszajelzést ad a kritikus helyekre, ami által nagyban fejlődik a beszéd érthetősége és természetessége.

Észre sem vesszük, és elsajátítjuk a tanultak aktív használatának képességét.

4. Negyedik lépés: alkalmazás valós élethelyzetben

online teacherAz emberi beszéd célja, hogy más emberekkel megértessük magunkat. A tanultak saját, konkrét életünkben való alkalmazása a nyelvtanulás személyes célja.

Ezt a célt a tanuló az angol tanárral való beszélgetéssel és gyakorlással valósítja meg. Az angol tanár segít az igazi beszélgetés gyakorlásában, a szókincsbővítésben, a tanultak saját élethelyzetre való alkalmazásában.

Ha a tanuló ezt a negyedik lépést is elvégezte, akkor lesz annyi önbizalma és tudása, hogy idegenek előtt is bármikor meg tudjon szólalni és tökéletesen megértesse magát bárkivel.

Nézze meg a videót a DynEd kezelőfelületéről!

Figyelje meg, hogyan segíti a szoftver ennek a négy lépésnek a megvalósítását!